Predavanje “1 na 1 sa savremenom muzikom”

Predavanje “1 na 1 sa savremenom muzikom” koje je održala muzikološkinja Ana Đorđević u okviru Koncertne sezone “Convivium Musicum 16/17“, poslužilo je kao svojevrstan uvod u koncert ansambla pre-art solisti. Na predavanju smo imali prilike da čujemo detalje o najznačajnijim muzičkim praksama koje su nastajale tokom XX veka, sa posebnim osvrtom na one koje su bile prelomne u trenucima u kojima su nastajale. Prvenstvena zamisao predavanja je bila približavanje i što jednostavnije razumevanje dela savremene umetničke muzike (od kojih su se pojedina sutradan izvodila na koncertu), kao i razbijanje predrasuda i ustaljenog mišljenja o njihovoj „neslušljivoj“, eksperimentalnoj prirodi. Svakako da je načinom izlaganja, odabirom primera i interesantnim pristupom Ana Đorđević u tome uspela, podstičući prisutne da se više zainteresuju i dodatno istražuju „novu“ muziku.

(Autor teksta: K. Lazarević)