Četvrti koncert sezone – Marija Gesler i Ksenija Vohmjanjina

Marija i Ksenija DecembarKoncert soprana Marije Gesler (Švajcarska) i pijanistkinje Ksenije Vohmjanjina (Ukrajina/Singapur) u okviru Koncertne sezone „Convivium Musicum 16/17“, protekao je u snažnom i ekspresivnom dijalogu vrhunskih umetnica koje su se nadovezivale u istoj boji, karakteru, unutrašnjem doživljaju. Znalački odabrano muzičko proputovanje kroz najraznorodnije emocionalne zaplete, od dveju sentimentalnih Romansi P. I. Čajkovskog, preko Volfovih Pesama na Geteove stihove, do dramski obojenih Vezendonk pesama Riharda Vagnera i pojedinih iz Malerovog ciklusa, publiku je odvelo u magični svet ujedinjenih reči i tonova, bogato diferenciranih i impresivnih. Tako je u pomenutim delima Marija Gesler pokazala raspon i prijatnost glasa, izjednačenost registara, prefinjenu boju, koju je Ksenija Vohmjanjina nadogradila istančanim sviranjem prilagođavajući joj se u svakom segmentu. U njihovom međusobnom razgovoru, u kome je klavir na verodostajan način dočaravao atmosferu u kojoj stihovi žive, kombinovani su razni mozaici slika obavijeni istančanim vajanjem fraze, muzikalnosti i talenta. Posebnu suptilnost i pouzdano držanje osetili smo i u u Ksenijinoj interpretaciji tri solo kompozije za klavir – Elegiji Keli Tanga, Bršcima Anakaprijada i Devojci sa kosom boje lana Kloda Debisija.

U ovakvim susretima umetnica izuzetne biografije, u kojima sa jedne strane imamo soprana kao nosioca mnogih glavnih lirskih i dramskih operskih uloga i priznatog interpretatora Lida, a sa druge pijanistkinju koja temeljno gradi kako solističku, tako i karijeru kamernog muzičara i koja je dobitnica mnogih nagrada na međunarodnim takmičenjima, nismo ni mogli da očekujemo ništa manje do izrazito uspešnog i predanog nastupa.

Autor teksta: K. Lazarević