Convivium Musicum 2017 – Treći dan

Sva poznata terminologija, stručna objašnjenja i studije nisu dovoljne da objasne magiju kamerne muzike Johanesa Bramsa. Tu magiju, koju je nemoguće predstaviti rečima, kragujevačka publika je doživela na trećoj večeri Internacionalnog festivala kamerne muzike Convivium Musicum. Svake godine, jedan koncert Festivala posvećen je festivalskom ansamblu koji se okuplja ekskluzivno za nastup na Festivalu. Ove godine ansambl su činili izuzetni izvođači – gudački kvartet Evenos, koji se publici predstavio druge festivalske večeri, i proslavljeni pijanista Boris Kraljević. Oni su izveli Bramsov Klavirski kvintet op. 34 u f-molu. U pomenutom delu moze se čuti sva Bramsova kompozitorska maestralnost: njegovi klavirski kvinteti zvuče poput spoja zasebnih kompozicija za klavir i za gudački kvartet. Ovaj simfonijski kvalitet Bramsove kamerne muzike potpuno je došao do izražaja u energičnom muziciranju Kraljevića, i u divnom nijansiranju boja gudačkih instrumenata. „Dijalog“ koji su na sceni vodili klavir i gudački kvartet bio je savršeno shvaćen od strane mnogobrojne publike koja je dugim ovacijama ispratila izvođače.

Foto: Miloš Dašić