Drugo veče Festivala

Drugo veče Festivala imali smo prilike da slušamo klavirski duo Gereg Sisters. Na programu su bile Bramsova Sonata za dva klavira u f-molu, op. 34/b i transkripcija za klavir u četiri ruke čuvenog Ravelovog simfonijskog dela La Valse. U četiri stava Bramsove kompozicije, klavirski duo Gereg Sisters je izgradio veoma izražajnu melodijsku frazu, razvijajući muzički oblik svakog stava potpuno spontano i logično. Posebno se izdvojio način dinamičkog nijansiranja velikog dijapazona, koji je pokazao raspon od suptilnih, tananih muzičkih partova do energičnih i snažnih delova.

Ravelova kompozicija La Valse, kako je i sam kompozitor isticao, predstavlja jednu novu vrstu muzičke ekspresije u kojoj se emocija dovodi do ekstrema. Čini se da je izvođenje klavirskog dua Gereg Sisters u tom smislu uspelo da nas izmesti u te nepredvidive osećaje i izgradi zvučni prostor izrazite i jasne muzikalnosti.

Sinoć smo imali prilike da slušamo dve izrazito kreativne umetnice, čija je izvanredna tehnika i dubok osećaj za klavirski zvuk i kolorit dosegao do svakog slušaoca.

Autor teksta: Katarina Lazarević Sretenović
Foto: Darko Riot Andrić